HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
 • Chia nhóm: SV tự lập nhóm 3 - 13 người
 • Chuyên đề là sản phẩm làm việc của nhóm SV minh chứng quá trình lĩnh hội kiến thức theo yêu cầu đặt ra đối với mỗi học phần.
 • Sản phẩm này trình bày trên file Powerpoint 2003/20007/2010 (theo mẫu), nộp 2 lần (báo cáo tuần 04/10 và hoàn chỉnh tuần 08/14), công bố điểm tuần 16.
 • Trình bày công thức toán trên Powerpoint 2003:  Insert - Object - Microsoft Equation 3.0 - Nhập công thức - Ok - Chỉnh công thức theo slide trình chiếu
 • Tải file đăng ký ở cuối trang này (Huong dan chuyen de XSTK.pdf).
 • Cấu trúc file báo cáo:
 • Slide trang bìa (logo, tên trường, khoa, tên chuyên đề, GV hướng dẫn, nhóm SV, ngày hoàn thành)

  Slide kế hoạch thực hiện (5W – 1H)

  Slide đặt vấn đề

  Slide giải quyết vấn đề (nội dung thực hiện)

  Slide kết luận vấn đề

  Slide tài liệu tham khảo

 • Cách nộp:
 • SV nộp bản giấy in (mỗi trang A4 gồm 02 slide trình chiếu) khi báo cáo chuyên đề và nộp file hoàn chỉnh về địa chỉ mail: kiettamgiang@yahoo.com

  Tên file: Thứ tự nhóm_tên chuyên đề.ppt hoặc Thứ tự nhóm_tên chuyên đề.pptx


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ (20%)

 

TT

Tiêu chí

Điểm

1

Hình thức đúng biểu mẫu và báo cáo đúng thời gian

1,0

2

Kế hoạch làm việc nhóm

0,5

3

Đặt vấn đề

0,5

4

Giải quyết vấn đề

5,0

5

Kết thúc vấn đề

0,5

6

Tài liệu trích dẫn

0,5

7

Thuyết trình (powerpoint)

1,0

8

Trả lời câu hỏi

1,0

Tổng điểm

10

Lưu ý:

1.      Tất cả chuyên đề đều phải bảo vệ trên lớp theo đúng thời gian qui định, khi bảo vệ phải có đầy đủ các thành viên trong nhóm;

2.      Sau khi nhận được điểm tổng (là tích của số thành viên trong nhóm với điểm chuyên đề), trưởng nhóm về hội ý với nhóm để thảo luận chia điểm cho từng thành viên của nhóm (tùy theo đóng góp), nộp lại bảng điểm cho Thầy có chữ ký của tất cả các thành viên trong nhóm;

3.      Trưởng nhóm làm việc với Thầy để xác nhận điểm cuối cùng và chứng kiến Thầy vào điểm trong danh sách theo qui định của Trường. Đây là danh sách điểm chính thức, Trưởng nhóm có trách nhiệm thông báo đến từng thành viên;

4.      Mọi khiếu nại của sinh viên về điểm có thể liên hệ với Thầy bằng cách gặp trực tiếp (theo lịch tiếp sinh viên), điện thoại hoặc gửi email.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Một số định nghĩa về xác suất  218k v. 1 23:05, 7 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Một số công thức tính xác suất  222k v. 1 18:49, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Một số đặc trưng cơ bản của biến ngẫu nhiên  219k v. 1 18:50, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Một số phân phối rời rạc  218k v. 1 18:51, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Phân phối chuẩn  227k v. 1 18:51, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tiêu chuẩn ước lượng điểm  229k v. 1 18:52, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Xác định kích thước mẫu  230k v. 1 18:52, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Kiểm định giả thiết về 2 trung bình và 2 tỷ lệ  217k v. 1 18:53, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Kiểm định giả thiết về tính độc lập  218k v. 1 18:54, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Kiểm định giả thiết về phân phối nhị thức và phân phối Poisson  217k v. 1 18:56, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Kiểm định giả thiết về phân phối chuẩn  215k v. 1 18:57, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Phân tích phương sai  213k v. 1 18:57, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Một số hàm thống kê thông dụng trong Excel  219k v. 1 18:59, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Sự hài lòng của sinh viên về học tập các môn Toán tại Trường ĐH CNTP Tp.HCM  220k v. 1 19:00, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Sự hài lòng của sinh viên Khoa CNTP về sự lựa chọn ngành học  220k v. 1 19:01, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Thu - Chi hàng tháng của sinh viên Khoa CNTP  221k v. 1 19:02, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Phân tích kết quả điều tra chất lượng đào tạo tại doanh nghiệp  222k v. 1 19:03, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Phân tích kết quả điều tra mối liên hệ giữa thời gian tự học và kết quả học tập  223k v. 1 19:04, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
  214k v. 1 21:59, 2 thg 9, 2013 Kiệt Dương Hoàng