XSTK

     Học phần Xác suất thống kê gồm hai phần: Lý thuyết xác suất và Lý thuyết thống kê toán.
    
     Lý thuyết xác suất là ngành toán học nghiên cứu các mô hình toán học của các hiện tượng ngẫu nhiên. Lý thuyết xác suất bắt nguồn từ việc tính toán xác suất cho các trò chơi may rủi vào năm 1654 của một số nhà toán học trong đó có B.Pascal, P.Fermat. Trong quá trình phát triển của nó, vào năm 1933, nhà toán học người Nga Andrei Kolmogorov đã tiên đề hóa lý thuyết xác suất với công trình "Cơ sở của lý thuyết xác suất".

     Lý thuyết thống kê toán là ngành toán học nghiên cứu việc rút thông tin từ dữ liệu quan sát, nhằm giải quyết các bài toán từ cuộc sống thực tại. Công trình được coi là sớm nhất về lý thuyết thống kê toán là "các quan sát tự nhiên và xã hội trên thống kê tử vong" của Graunt công bố năm 1662. Thống kê toán "hiện đại" khởi đầu vào những năm 1870 với các công trình của một số nhà toán học đóng góp quan trọng hình thành khái niệm hồi qui và tương quan (F.Galton) và một số khái niệm cũng như phương pháp hợp lý cực đại, phân tích phương sai (R.Fisher), ...

     Những năm gần đây, Xác xuất và thống kê đóng vai trò rất quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực của thế giới hiện đại từ khoa học, công nghệ đến kinh tế, tài chính, chính trị, xã hội học, sức khỏe và môi trường, ... Vì vậy, học phần này được coi là không thể thiếu ở các trường đại học và cao đẳng.

     Học phần này được hướng dẫn đầu tiên bởi Thầy Dương Hoàng Kiệt từ năm 2002 cho sinh viên trình độ cao đẳng với "Tài liệu học tập Xác suất thống kê" và "Bài tập Xác suất thống kê". Từ năm 2010 đến nay, Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM triển khai cho đối tượng sinh viên đại học cao đẳng với thời lượng 30 tiết. Theo tiêu chí đánh giá mới của Trường, sinh viên phải tham gia ba lần đánh giá: thi giữa kỳ (30%), chuyên đề (20%) và thi cuối kỳ (50%). Hình thức thi là trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn, 40 câu với thời gian làm bài là 60 phút.

    Hiện nay, khi đăng ký học phần, các em có thể chọn học với các giảng viên: Thầy Phạm Thái Sơn, Thầy Nguyễn Trường Sinh.

Tài liệu tham khảo:
[1]. PGS.TS. Tô Anh Dũng, Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán, Nxb ĐHQG Tp.HCM, 2010
[2]. Dương Hoàng Kiệt, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học Xác suất Thống kê theo tiêu chí đánh giá mới của Trường, Tài liệu phục vụ hội thảo khoa học, Khoa Khoa học cơ bản, 2010