A2 - C2‎ > ‎

Hướng dẫn chuyên đề

Chào các em!

Chuyên đề môn Toán cao cấp C2 trong học kỳ 2 này gồm 4 chủ đề dưới đây:
    [0].
    [1].
    [2].
    [3].

Làm sao biết nhóm mình thực hiện chuyên đề nào?
    1. Thành lập nhóm tối đa 9 sinh viên
    2. Lấy tổng số cuối cùng trong mã số sinh viên của các thành viên trong nhóm chia 4, số dư là số chuyên đề. Ví dụ: Nhóm có 5 thành viên với chữ số cuối cùng trong mã số tương ứng là 0; 5; 7; 2; 6 thì số chuyên đề của nhóm là [0] vì (0 + 5 + 7 + 2 + 6)/4 dư 0.

Cách thực hiện chuyên đề:
    Download file chuyên đề tương ứng và thực hiện đúng các yêu cầu.

Thời gian nộp chuyên đề:
    Hạn chót tuần 14 (theo chương trình học trên lớp). Nộp trước buổi học, ký tên vào buổi học tuần 14.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  51k v. 1 16:17, 19 thg 3, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
  51k v. 1 16:17, 19 thg 3, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
  52k v. 1 16:17, 19 thg 3, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
  52k v. 1 16:18, 19 thg 3, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Comments