A2 - C2‎ > ‎

Bài tập - Đề thi

CẤU TRÚC ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013

TOÁN CAO CẤP C2

Trình độ đại học
 • Ma trận: 10 câu (7 cơ bản + 3 nâng cao)
 • Định thức của ma trận vuông: 10 câu (7+3)
 • Ma trận nghịch đảo: 5 câu (4+1)
 • Hạng của ma trận: 4 câu (4+1)
 • Hệ phương trình tuyến tính: 10 câu (7+3)

Trình độ cao đẳng

 • Ma trận: 10 câu (cơ bản)
 • Định thức của ma trận vuông: 10 câu
 • Ma trận nghịch đảo: 5 câu
 • Hạng của ma trận: 4 câu
 • Hệ phương trình tuyến tính: 10 câu

TOÁN CAO CẤP A2

Trình độ đại học
 • Ma trận: 10 câu (7 cơ bản + 3 nâng cao)
 • Định thức của ma trận vuông: 10 câu (7+3)
 • Ma trận nghịch đảo: 5 câu (4+1)
 • Hạng của ma trận: 4 câu (4+1)
 • Hệ phương trình tuyến tính: 10 câu (7+3)

Trình độ cao đẳng

 • Ma trận: 10 câu (cơ bản)
 • Định thức của ma trận vuông: 10 câu
 • Ma trận nghịch đảo: 5 câu
 • Hạng của ma trận: 4 câu
 • Hệ phương trình tuyến tính: 10 câu
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Các em tải file về mà không xem được thì qua mục Tài nguyên, vào công cụ hỗ trợ, tải phần mềm FLV về cài theo hướng dẫn.  7568k v. 1 20:59, 21 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Comments