A2 - C2‎ > ‎

Bài giảng

Thầy có xin phép Thầy Đặng Văn Vinh (Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM) đưa file bài giảng vủa Thầy lên trang web cá nhân này để sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM tham khảo. Tuy nhiên, để tôn trọng quyền tác giả, Thầy chỉ đưa file có password, các em download về chỉ được đọc (Read Only).

Đây là bài giảng mà bao thế hệ học trò ĐH Bách Khoa theo học Thầy Vinh rất hiệu quả. Mong rằng tài liệu cũng giúp cho sinh viên của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM học tập đạt kết quả tốt.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   791k v. 1 12:37, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   469k v. 1 12:37, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   230k v. 1 12:37, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   280k v. 1 12:37, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   479k v. 1 12:37, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   881k v. 1 12:37, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   822k v. 1 12:37, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   250k v. 1 12:37, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   1594k v. 1 12:37, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  978k v. 1 00:27, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  862k v. 1 00:28, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  501k v. 1 00:28, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  299k v. 1 00:28, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  698k v. 1 00:28, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  587k v. 1 00:28, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  914k v. 1 00:28, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  1076k v. 1 00:28, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  1609k v. 1 00:28, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  674k v. 1 00:28, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Comments