A1 - C1‎ > ‎

Kế hoạch lên lớp theo tuần

Tuần 10

đăng 18:27, 16 thg 12, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng

Một số phương pháp tính tích phân
  1. Biến đổi sơ cấp (áp dụng tính chất và bảng nguyên hàm)
  2. Đổi biến (đặt u = u(x) hoặc x = x(u))
  3. Tích phân từng phần
  4. Một số dạng đặc biệt (hữu tỉ, lượng giác, vô tỉ)

1-1 of 1