A1 - C1‎ > ‎

Bài tập - Đề thi

CẤU TRÚC ĐỀ THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN TOÁN CAO CẤP C1

Trình độ đại học
 • Giới hạn dãy s: 6 câu (4 cơ bản + 2 nâng cao)
 • Hàm số: 7 câu (5+2)
 • Giới hạn hàm số: 10 câu (8+2)
 • Hàm số liên tục: 3 câu (2+1)
 • Đạo hàm của hàm số: 7 câu (5+2)
 • Vi phân: 7 câu (5+2)

Trình độ cao đẳng

 • Giới hạn dãy số: 6 câu (cơ bản)
 • Hàm số: 7 câu
 • Giới hạn hàm số: 10 câu
 • Hàm số liên tục: 3 câu
 • Đạo hàm của hàm số: 7 câu
 • Vi phân: 7 câu

TOÁN CAO CẤP A1


Trình độ đại học

 • Hàm số: 8 câu (6 cơ bản + 2 nâng cao)
 • Dãy số - giới hạn: 10 câu (8+2)
 • Giới hạn hàm số: 10 câu (8+2)
 • Đạo hàm vi phân: 6 câu (4+2)
 • Ứng dụng đạo hàm: 6 câu (4+2)

Trình độ cao đẳng

 • Hàm số: 8 câu (cơ bản)
 • Dãy số - giới hạn: 10 câu
 • Giới hạn hàm số: 10 câu
 • Đạo hàm vi phân: 6 câu
 • Ứng dụng đạo hàm: 6 câu
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử giữa kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  88k v. 1 10:40, 9 thg 1, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử giữa kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  88k v. 2 10:40, 9 thg 1, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử giữa kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  87k v. 1 10:40, 9 thg 1, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Comments