A1 - C1‎ > ‎

Bài giảng

Thầy có xin phép Thầy Đặng Văn Vinh (Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM) đưa file bài giảng vủa Thầy lên trang web cá nhân này để sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM tham khảo. Tuy nhiên, để tôn trọng quyền tác giả, Thầy chỉ đưa file có password, các em download về chỉ được đọc (Read Only).

Đây là bài giảng mà bao thế hệ học trò ĐH Bách Khoa theo học Thầy Vinh rất hiệu quả. Mong rằng tài liệu cũng giúp cho sinh viên của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM học tập đạt kết quả tốt.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Tài liệu tham khảo thực hiện chuyên đề  1873k v. 1 23:09, 5 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tài liệu tham khảo thực hiện chuyên đề  2920k v. 1 23:09, 5 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tài liệu tham khảo thực hiện chuyên đề  2330k v. 1 23:09, 5 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   1068k v. 1 01:40, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   609k v. 1 01:40, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   1480k v. 1 01:40, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   1932k v. 1 01:40, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   2250k v. 1 01:41, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   1020k v. 1 01:41, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   1707k v. 1 01:41, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   911k v. 1 01:41, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   1831k v. 1 01:41, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Comments