Thông báo‎ > ‎

CHUYÊN ĐỀ QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM

đăng 20:35, 28 thg 9, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng
CHỌN CHUYÊN ĐỀ
Lấy tổng 2 số cuối của mã số sinh viên trong nhóm, cộng lại, chia 12 số dư là số chuyên đề.
Ví dụ: tổng = 60, chia 12, số dư là 0: Chọn chuyên đề 12
tổng = 98, chia 12, số dư là 2: Chọn chuyên đề 02
THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
Vào trang web, môn qui hoạch thực nghiệm, chọn hướng dẫn chuyên đề, tải về file hướng dẫn ứng với mã chuyên đề
Trong quá trình thực hiện, có thắc mắc, các nhóm liên lạc với Thầy theo lịch tiếp sinh viên
NỘP CHUYÊN ĐỀ
Chỉ nộp file powerpoint quan mail kiettamgiang@yahoo.com
Hạn chót: đến buổi học tuần 14 (lớp chính qui) hoặc buổi học cuối cùng (lớp liên thông), nhớ mang theo thẻ sinh viên để ký tên vào bảng điểm
CÔNG BỐ ĐIỂM
Sau 2 tuần nộp bài, điểm công bố theo nhóm trên trang web
Các nhóm có 3 ngày để thắc mắc điểm


Comments