Thông báo

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG HK2 (2016 - 2017)

đăng 19:15, 26 thg 7, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các bạn xem điểm ở file bên dưới.

TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG THỨ 3

đăng 00:33, 28 thg 2, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 00:39, 28 thg 2, 2017 ]


TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG THỨ 6

đăng 00:16, 28 thg 2, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng


TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG THỨ 7

đăng 23:07, 27 thg 2, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng


TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ

đăng 23:02, 15 thg 2, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng


BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG THỨ 7 TIẾT 123 VÀ 456

đăng 15:46, 23 thg 9, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng


FILE THAM KHẢO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG

đăng 06:24, 23 thg 8, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em sinh viên thực hiện chuyên đề Kinh tế lượng trong Học kỳ I (2016 - 2017) vào đây tải file tham khảo nhé!

Lưu ý: Sau khi xác định biến phụ thuộc và biến độc lập thì nhóm thống nhất phiếu khảo sát (gồm 2 phần: Phần thông tin cá nhân và Phần câu hỏi trả lời dạng trắc nghiệm) khoảng 1 trang A4, rồi gửi Thầy để góp ý. Chỉnh sửa hoàn chỉnh rồi photo khoảng 50 phiếu, chia nhau đi khảo sát. Đảm bảo số phiếu hợp lệ (điền đầy đủ thông tin) tối thiểu là 30.

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 456

đăng 23:29, 18 thg 8, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các Nhóm trưởng tải file đăng ký của nhóm mình, sau đó vào đây xem tên chuyên đề theo mã tương ứng đã bắt thăm trên lớp.

1-10 of 198