Thông báo

TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ

đăng 23:02, 15 thg 2, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng


BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG THỨ 7 TIẾT 123 VÀ 456

đăng 15:46, 23 thg 9, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng


FILE THAM KHẢO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG

đăng 06:24, 23 thg 8, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em sinh viên thực hiện chuyên đề Kinh tế lượng trong Học kỳ I (2016 - 2017) vào đây tải file tham khảo nhé!

Lưu ý: Sau khi xác định biến phụ thuộc và biến độc lập thì nhóm thống nhất phiếu khảo sát (gồm 2 phần: Phần thông tin cá nhân và Phần câu hỏi trả lời dạng trắc nghiệm) khoảng 1 trang A4, rồi gửi Thầy để góp ý. Chỉnh sửa hoàn chỉnh rồi photo khoảng 50 phiếu, chia nhau đi khảo sát. Đảm bảo số phiếu hợp lệ (điền đầy đủ thông tin) tối thiểu là 30.

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 456

đăng 23:29, 18 thg 8, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các Nhóm trưởng tải file đăng ký của nhóm mình, sau đó vào đây xem tên chuyên đề theo mã tương ứng đã bắt thăm trên lớp.

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG THỨ 6 TIẾT 123

đăng 20:00, 18 thg 8, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các Nhóm trưởng tải file đăng ký của nhóm mình, sau đó vào đây xem tên chuyên đề theo mã tương ứng đã bắt thăm trên lớp.

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG THỨ 3 TIẾT 456

đăng 01:26, 16 thg 8, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 01:39, 16 thg 8, 2016 ]

Các Nhóm trưởng tải file đăng ký của nhóm mình, sau đó vào đây xem tên chuyên đề theo mã tương ứng đã bắt thăm trên lớp.

XỬ LÝ DỮ LIỆU CHO CHƯƠNG 5: HỒI QUI VỚI BIẾN GIẢ

đăng 10:21, 1 thg 4, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG THỨ 7 TIẾT 13-16

đăng 01:27, 16 thg 3, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng

Nhóm 01 (Trương Phạm Ngọc Hiền): CĐ 05
Nhóm 02 (Nguyễn Thị Hoàng Oanh): CĐ 01
Nhóm 03 (Nguyễn Đỗ Anh Thư): CĐ 12
Nhóm 04 (Bùi Minh Công): CĐ 15
Nhóm 05 (Trần Thị Quỳnh Như): CĐ 18
Nhóm 06 (Dương Thị Minh Trang): CĐ 17
Nhóm 07 (Phạm Hoài Thu): CĐ 03
Nhóm 08 (Nguyễn Thị Hồng Hạnh): CĐ 13
Nhóm 09 (Trần Thị Anh Hoàng): CĐ 16
Nhóm 10 (Võ Ngọc Tuấn): CĐ 14

Tên chuyên đề (CĐ) nhóm trưởng xem tại đây!

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG THỨ 6 TIẾT 13-16

đăng 01:23, 16 thg 3, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng

Nhóm 01 (Nguyễn Thị Mỹ Duyên): CĐ 03
Nhóm 02 (Huỳnh Tấn Phương): CĐ 13
Nhóm 03 (Trần Đại Hoàng): CĐ 17
Nhóm 04 (Nguyễn Thị Luyện): CĐ 18
Nhóm 05 (Nguyễn Thanh Nga): CĐ 06
Nhóm 06 (Huỳnh Bảo Trâm): CĐ 14
Nhóm 07 (Trần Hoa Lan): CĐ 16
Nhóm 08 (Nguyễn Thị Minh): CĐ 15
Nhóm 09 (Trần Thị Thu Thảo): CĐ 14

Tên chuyên đề (CĐ) nhóm trưởng xem tại đây!

1-10 of 193