Thông báo

THỨ TỰ NHÓM CHUYÊN ĐỀ VÀ KẾT QUẢ BẮT THĂM XÁC SUẤT THỐNG KÊ - THỨ 6

đăng 08:09 21-08-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 16:56 28-08-2015 ]

[1]. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, nhóm trưởng (ĐT: 01639 368 473)
      Số thành viên: 06
      Mã số chuyên đề: 01
[2]. Lê Thị Hoan, nhóm trưởng (ĐT: 01663 235 207)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 05
[3]. Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhóm trưởng (ĐT: 0978 899 086)
      Số thành viên: 02
      Mã số chuyên đề: 10
[4]. Phạm Sự, nhóm trưởng (ĐT: 0969 015 717)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 17
[5]. Cấn Thị Hương, nhóm trưởng (ĐT: 01629 467 934)
      Số thành viên: 09
      Mã số chuyên đề: 07
[6]. Nguyễn Thị Thanh Hà, nhóm trưởng (ĐT: 0948 308 305)
      Số thành viên: 09
      Mã số chuyên đề: 09
[7]. Nguyễn Thị Hồng Tươi, nhóm trưởng (ĐT: 01669 919 056)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 13
[8]. Trần Tâm Linh, nhóm trưởng (ĐT: 01225 943 350)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 16
[9]. Ngụy Trúc Đoan, nhóm trưởng (ĐT: 01684 757 084)
      Số thành viên: 05
      Mã số chuyên đề: 03

Chú ý: 
1) Còn 7 em chưa có tên đăng ký chỉ được bổ sung vào sáng thứ 7, 22/08/2015 tiết 12, tại P.B104. Sau thời hạn trên, Thầy không giải quyết!
2) Các em tải file hướng dẫn chuyên đề tại đây.

HỘI THẢO "AN TOÀN THỰC PHẨM: SỰ QUAN TÂM TOÀN CẦU - XU HƯỚNG VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM"

đăng 17:20 28-07-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em sinh viên ngành ĐBCL xem thông tin Thầy gửi kèm theo file để đăng ký tham dự nhé!

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ LỚP QLCL VÀ CẢI TIẾN THỨ 7 TIẾT 8-12

đăng 00:25 06-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Chuyên đề: 5S trong quản lí và cải tiến
       
Điểm tổng 12 thành viên: 102 (một không hai)

Chuyên đề: Quản lí chất lượng toàn diện (TQM)
        Điểm tổng 09 thành viên: 75 (bảy năm)

Chuyên đề: Cải tiến chất lượng (QI)
       
Điểm tổng 09 thành viên: 78 (bảy tám)

Chuyên đề: Triển khai Kaizen
        Điểm tổng 06 thành viên: 53 (năm ba)

Chuyên đề: Chất lượng trong dịch vụ
       
Điểm tổng 07 thành viên: 60 (sáu không)

Trưởng hai nhóm trên thực hiện việc chia điểm cho thành viên (không bình quân, điểm lẻ 0,5) gửi mail về cho thầy trước 17h ngày 06/06/2015.

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ LỚP QLCL VÀ CẢI TIẾN THỨ 7 TIẾT 5-6

đăng 23:28 05-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 00:30 06-06-2015 ]

Chuyên đề: Triển khai Keizen
       
Điểm tổng 12 thành viên: 100 (một không không)

Chuyên đề: Khách hàng và thỏa mãn khách hàng
        Điểm tổng 11 thành viên: 90 (chín không)

Chuyên đề: Chi phí chất lượng
        Điểm tổng 08 thành viên: 66 (sáu sáu)

Trưởng hai nhóm trên thực hiện việc chia điểm cho thành viên (không bình quân, điểm lẻ 0,5) gửi mail về cho thầy trong ngày hôm nay (06/06/2015).

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ LỚP QLCL & CẢI TIẾN THỨ 5 TIẾT 5-6

đăng 23:11 03-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 23:13 03-06-2015 ]

Chuyên đề: Chất lượng và các mối quan hệ của chất lượng
        Điểm tổng 13 thành viên: 105 (một không năm)

Chuyên đề: Khách hàng và thỏa mãn khách hàng
        Điểm tổng 12 thành viên: 100 (một không không)

Trưởng hai nhóm trên thực hiện việc chia điểm cho thành viên (không bình quân, điểm lẻ 0,5) gửi mail về cho thầy trong ngày hôm nay (04/06/2015).

HỆ THỐNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CẢI TIẾN

đăng 19:50 01-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em sinh viên lớp Quản lý chất lượng và cải tiến (5 tiết - học chiều thứ 7) cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự buổi học hệ thống kiến thức của học phần.

+ Thứ 5 (04/6) tiết 5-6 tại P.A406
+ Thứ 7 (06/6) tiết 5-6 tại P.B201

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 7 - 8

đăng 22:32 19-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 9 - 10

đăng 19:24 19-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 19:45 19-12-2014 ]


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM THỨ 4 TIẾT 13 - 16

đăng 18:23 19-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ THỨ 3 TIẾT 7 - 8

đăng 17:53 16-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Nguyễn Hồ Ngọc Diễm): Chuyên đề 04 (08 thành viên: 66 điểm)

Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Trần Thị Trang): Chuyên đề 05 (09 thành viên: 60 điểm)

Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Cao Thị Yến Linh): Chuyên đề 07 (11 thành viên: 90 điểm)

Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Anh): Chuyên đề 06 (08 thành viên: 66 điểm)

Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Huỳnh Hồng Hạnh): Chuyên đề 03 (11 thành viên: 95 điểm)

Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Vũ Thị Hiền): Chuyên đề 08 (11 thành viên: 90 điểm)

Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Huỳnh Thiên Vinh): Chuyên đề 01 (11 thành viên: 85 điểm)

Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Đặng Thanh Bình): Chuyên đề 02 (13 thành viên: 115 điểm)

Trưởng nhóm căn cứ trên tinh thần đóng góp của các thành viên tiến hành chia điểm tổng cho từng thành viên theo số lượng người trong nhóm mà Thầy đã công bố (điểm làm tròn đến 0,5 và KHÔNG được chia đều). Sau đó kết quả gửi mail cho Thầy chậm nhất đến hết ngày 19/12/2014.

Sinh viên sẽ xem điểm chính thức vào 8h00 ngày 20/12/2014 trên trang web này.

1-10 of 173