Lịch tiếp sinh viên HK2 (2013-14)

Thống kê lượt người truy cập

Thông báo

ĐIỂM TỔNG KẾT KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ

đăng 20:51 25-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM THỰC HÀNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CẢI TIẾN NHÓM 05 (TIẾT 1 - 5)

đăng 20:49 25-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM THỰC HÀNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CẢI TIẾN NHÓM 06 (TIẾT 7 - 11)

đăng 20:46 25-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 20:47 25-06-2014 ]


ĐIỂM TỔNG KẾT KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ

đăng 20:30 25-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ

đăng 20:22 25-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM (TIẾT 9 - 10)

đăng 18:38 24-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ MÔN KINH TẾ LƯỢNG NHÓM 06 (TIẾT 1 - 3)

đăng 02:33 24-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 03:53 24-06-2014 ]


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG NHÓM 07 (TIẾT 4 - 6)

đăng 02:23 24-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG NHÓM 08 (TIẾT 07 - 09)

đăng 01:34 24-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG NHÓM 09 (TIẾT 10 - 12)

đăng 00:06 24-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


1-10 of 145