Thông báo

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CẢI TIẾN (THỨ 7, TIẾT 3-4)

đăng 21:14, 22 thg 1, 2016 bởi Kiệt Dương Hoàng

TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ

đăng 18:45, 14 thg 12, 2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 23:24, 14 thg 12, 2015 ]

Lớp ĐH:

Nhóm 1 (Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, ĐT 01639368473): Số thành viên 6, tổng điểm 42 (bốn hai)
Nhóm 2 (Lê Thị Hoan, ĐT 01663235207): Số thành viên 7, tổng điểm 60 (sáu không)
Nhóm 3 (Nguyễn Thị Thanh Tâm, 0978899086): Số thành viên 2, tổng điểm 15 (một năm)
Nhóm 4 (Phạm Sự, ĐT 0969015717): Số thành viên 6, tổng điểm 52 (năm hai)
Nhóm 5 (Cấn Thị Hương, ĐT 01629467934): Số thành viên 9, tổng điểm 75 (bảy năm)
Nhóm 6 (Nguyễn Thị Thanh Hà, ĐT 0948308305): Số thành viên 9, tổng điểm 55 (năm năm)
Nhóm 7 (Nguyễn Thị Hồng Tươi, ĐT 01669919056): Số thành viên 7, tổng điểm 60 (sáu không)
Nhóm 8 (Trần Tâm Linh, ĐT 01225943350): Số thành viên 7, tổng điểm 70 (bảy không). Thầy sẽ đưa bài của nhóm vào tài liệu của trang web để các bạn tham khảo, nhóm có đồng ý không?
Nhóm 9 (Ngụy Trúc Đoan, ĐT 01684757084): Số thành viên 5, tổng điểm 40 (bốn không)

Lớp CĐ:

Nhóm 1 (Lê Hiền Minh, ĐT 0963964231): Số thành viên 4, tổng điểm 25 (hai năm)
Nhóm 2 (Lê Thị Hương, ĐT 01677629642): Số thành viên 6, tổng điểm 43 (bốn ba)
Nhóm 3 (Trần Đình Văn, ĐT 01283971752): Số thành viên 7, tổng điểm 40 (bốn không)
Nhóm 4 (Phan Phúc Triệu, ĐT 0989112361): Số thành viên 6, tổng điểm 45 (bốn năm)

Trưởng các nhóm chia điểm cho các thành viên trong nhóm:
1) Chia điểm làm tròn đến 0,5
2) Không chia đều, chia theo khả năng đóng góp của thành viên
3) Ghi chú điểm cộng cho các thành viên mà Thầy đã công bố trên lớp
3) Gửi file điểm về cho Thầy, hạn chót 17h ngày 19/12/2015. Sau thời gian trên, nhóm nào không gửi file điểm sẽ bị điểm 0 cho tất cả thành viên.
4) Ngày 20/12/2015 Thầy cập nhật bảng điểm chính thức có chữ ký trên website, sinh viên có 3 ngày thắc mắc, đến 15h ngày 22/12/2015 Thầy nộp điểm về P.ĐT.

DÀNH CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC MÔN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CẢI TIẾN

đăng 20:12, 4 thg 12, 2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em sinh viên đăng ký học môn Quản lý chất lượng và cải tiến (T.Kiệt và C.Minh) vào đây tải tài liệu (file TAI LIEU DANH CHO SINH VIEN 2015 - 2016 QLCL va CT.rar và file ISO 9001:2015 bản tiếng Anh và tiếng Việt) về nghiên cứu trước nhé!

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 MỚI NHẤT (BẢN TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT)

đăng 21:08, 24 thg 11, 2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

        Ngày 15 tháng 09 năm 2015, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là kết quả làm việc hơn 3 năm của các chuyên gia đến từ 95 quốc gia tham gia và quan sát để cập nhật tiêu chuẩn cho phù hợp với những nhu cầu hiện tại.

          Các em có thể tìm hiểu và tải file về tại đây!

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ XSTK - THỨ 6, TIẾT 11-12

đăng 19:06, 30 thg 10, 2015 bởi Kiệt Dương Hoàng


THÔNG BÁO NGHỈ HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ 25-26/9/2015

đăng 21:15, 18 thg 9, 2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Do Thầy bận đi công tác Đài Loan (20 - 27/9/2015) nên các lớp chiều thứ 6 (25/9) và sáng thứ 7 (26/9) được nghỉ học. Thầy sẽ bù vào tuần dự trữ theo tiến độ đào tạo của Trường.

Trong thời gian này, các em sắp xếp thời gian để giải bài tập chương 1 và 2, có vấn đề gì chưa rõ thì trao đổi với Thầy qua email nhé!

TIẾN ĐỘ NỘP CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ - HỌC KỲ I (2005 - 2006)

đăng 06:08, 11 thg 9, 2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 06:09, 11 thg 9, 2015 ]

 Lớp
Mã chuyên đề
 Hạn nộp 06/11/2015
 Hạn nộp 11/12/2015
 ĐH1, 3, 5
x                                     
ĐH
7, 9, 10, 13, 16, 17
 x
 CĐ4, 5
x 
 CĐ6, 9, 14
 x

Lưu ý:
1) Các em nộp file qua email của Thầy, không in giấy;
2) Buổi học tuần 14, tất cả phải đem theo thẻ sinh viên để ký tên;
3) Thầy công bố điểm tổng mỗi chuyên đề và điểm của từng thành viên quan địa chỉ web này.

THỨ TỰ NHÓM CHUYÊN ĐỀ VÀ KẾT QUẢ BẮT THĂM XÁC SUẤT THỐNG KÊ - THỨ 6

đăng 08:09, 21 thg 8, 2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 16:56, 28 thg 8, 2015 ]

[1]. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, nhóm trưởng (ĐT: 01639 368 473)
      Số thành viên: 06
      Mã số chuyên đề: 01
[2]. Lê Thị Hoan, nhóm trưởng (ĐT: 01663 235 207)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 05
[3]. Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhóm trưởng (ĐT: 0978 899 086)
      Số thành viên: 02
      Mã số chuyên đề: 10
[4]. Phạm Sự, nhóm trưởng (ĐT: 0969 015 717)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 17
[5]. Cấn Thị Hương, nhóm trưởng (ĐT: 01629 467 934)
      Số thành viên: 09
      Mã số chuyên đề: 07
[6]. Nguyễn Thị Thanh Hà, nhóm trưởng (ĐT: 0948 308 305)
      Số thành viên: 09
      Mã số chuyên đề: 09
[7]. Nguyễn Thị Hồng Tươi, nhóm trưởng (ĐT: 01669 919 056)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 13
[8]. Trần Tâm Linh, nhóm trưởng (ĐT: 01225 943 350)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 16
[9]. Ngụy Trúc Đoan, nhóm trưởng (ĐT: 01684 757 084)
      Số thành viên: 05
      Mã số chuyên đề: 03

Chú ý: 
1) Còn 7 em chưa có tên đăng ký chỉ được bổ sung vào sáng thứ 7, 22/08/2015 tiết 12, tại P.B104. Sau thời hạn trên, Thầy không giải quyết!
2) Các em tải file hướng dẫn chuyên đề tại đây.

HỘI THẢO "AN TOÀN THỰC PHẨM: SỰ QUAN TÂM TOÀN CẦU - XU HƯỚNG VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM"

đăng 17:20, 28 thg 7, 2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em sinh viên ngành ĐBCL xem thông tin Thầy gửi kèm theo file để đăng ký tham dự nhé!

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ LỚP QLCL VÀ CẢI TIẾN THỨ 7 TIẾT 8-12

đăng 00:25, 6 thg 6, 2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Chuyên đề: 5S trong quản lí và cải tiến
       
Điểm tổng 12 thành viên: 102 (một không hai)

Chuyên đề: Quản lí chất lượng toàn diện (TQM)
        Điểm tổng 09 thành viên: 75 (bảy năm)

Chuyên đề: Cải tiến chất lượng (QI)
       
Điểm tổng 09 thành viên: 78 (bảy tám)

Chuyên đề: Triển khai Kaizen
        Điểm tổng 06 thành viên: 53 (năm ba)

Chuyên đề: Chất lượng trong dịch vụ
       
Điểm tổng 07 thành viên: 60 (sáu không)

Trưởng hai nhóm trên thực hiện việc chia điểm cho thành viên (không bình quân, điểm lẻ 0,5) gửi mail về cho thầy trước 17h ngày 06/06/2015.

1-10 of 180