Thông báo

TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG THỨ 6

đăng 01:24, 7 thg 1, 2018 bởi Kiệt Dương Hoàng


TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN KINH KẾ LƯỢNG THỨ 3

đăng 20:21, 22 thg 12, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng


CÁCH TÍNH ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ/BÀI TẬP XSTK 2017 - 2018

đăng 07:23, 28 thg 8, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG HK2 (2016 - 2017)

đăng 19:15, 26 thg 7, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các bạn xem điểm ở file bên dưới.

TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG THỨ 3

đăng 00:33, 28 thg 2, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 00:39, 28 thg 2, 2017 ]


TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG THỨ 6

đăng 00:16, 28 thg 2, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng


TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG THỨ 7

đăng 23:07, 27 thg 2, 2017 bởi Kiệt Dương Hoàng


1-10 of 203