Thông báo

CẤU TRÚC ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (ĐH/CĐ)

đăng 15:17 10-10-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 15:22 10-10-2014 ]Chương


Nội dung

ĐH

CB

NC

CB

NC

1

Giải tích tổ hợp

4

0

4

0

2

Những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất

11

3

14

0

3

Biến ngẫu nhiên

11

3

14

0

TỔNG

26

6

32

0


Các em vào đây tải đề thi thử để kiểm tra khả năng của mình trước khi thi thật nhé!


BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG (ĐHLT, THỨ 3)

đăng 20:56 07-10-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Kết quả bắt thăm chuyên đề như sau:

Nhóm 1 (Hoàng Hoài Thanh) - Chuyên đề: Mô hình lin - log (tham khảo giáo trình KTL, Hoàng Ngọc Nhậm)
Nhóm 2 (Nguyễn Vũ Chi Lăng) - Chuyên đề: Mô hình nghịch đảo (tham khảo giáo trình KTL, Hoàng Ngọc Nhậm)
Nhóm 3 (Khổng Thị Kim Oanh) - Chuyên đề: Bài tập lớn (tải file tại đây)
Nhóm 4 (Trần Thị Tuyết Nhung) - Chuyên đề: Mô hình log - lin (tham khảo giáo trình KTL, Hoàng Ngọc Nhậm)
Nhóm 5 (Voòng Tú Trân) - Chuyên đề: Mô hình hồi qui qua gốc tọa độ (tham khảo giáo trình KTL, Hoàng Ngọc Nhậm)

Còn 7 sinh viên chưa đăng ký chuyên đề. Thầy chỉ giải quyết cho nhập vào các nhóm 1, 4 và 5. Trưởng nhóm liên hệ Thầy để ghi tên thêm các bạn vào danh sách.

Các em thực hiện chuyên đề trên Powerpoint (không dùng word), nộp file vào buổi học cuối cùng của môn học, mang kèm thẻ sinh viên để ký tên.

DỜI LỊCH BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ LỚP KSCL BẰNG PP THỐNG KÊ

đăng 18:22 06-10-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Do nghĩ lễ 02/09 và Thầy cũng chưa có thời gian để xem các bài chuyên đề của các nhóm nên lịch báo cáo chuyên đề dời lại tuần 11. Các nhóm có thể chỉnh sửa thêm đến 17h ngày 25/10/2014.

LỊCH HỌC BÙ NGHỈ LỄ 02/09 LỚP QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM THỨ 2 TIẾT 9-10

đăng 02:40 06-10-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Theo thông báo của Trường, lớp QHTN (thứ 2, tiết 9 - 10) sẽ học bù cùng giờ cùng phòng ngày 13/10. Các em chú ý và sắp xếp thời gian đi học đầy đủ.

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ (THỨ 6 TIẾT 7 - 8)

đăng 08:04 05-09-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Lê Thị Kiều Duyên): Chuyên đề 18
Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Trần Hồ Duy Bảo): Chuyên đề 08
Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Đặng Thị Linh Hiếu): Chuyên đề 05
Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Thái Thị Ngọc Tuyền): Chuyên đề 16
Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Huỳnh Như): Chuyên đề 13
Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Huỳnh Thị Xuân Kiều): Chuyên đề 06
Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Mộng Tuyền): Chuyên đề 11
Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Trần Thị Mỹ Hạnh): Chuyên đề 15
Nhóm 9 (Nhóm trưởng: Huỳnh Phú Duy): Chuyên đề 04
Nhóm 10 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Lê): Chuyên đề 09
Nhóm 11 (Nhóm trưởng: Đỗ Thị Lan Phương): Chuyên đề 02
Nhóm 12 (Nhóm trưởng: Lê Hoàng Phúc): Chuyên đề 12
Nhóm 13 (Nhóm trưởng: Lê Đỗ Bích Vân): Chuyên đề 03
Nhóm 14 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Cẩm Mỹ): Chuyên đề 10
Nhóm 15 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Giang): Chuyên đề 01
Nhóm 16 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thảo Anh Hằng): Chuyên đề 07

Các em xem danh mục chuyên đề tại đây và danh sách đăng ký thực hiện xem các file sáng mai Thầy scan đưa lên.

Một số nhóm chưa hoàn thiện danh sách đăng ký, chỉ giải quyết vào tuần 04.

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ (THỨ 6 TIẾT 9 - 10)

đăng 07:43 05-09-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 07:44 05-09-2014 ]

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Trịnh Thị Thanh Vi): Chuyên đề 11
Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Lê Thị Thanh Phương): Chuyên đề 07
Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Phan Thị Huỳnh Như): Chuyên đề 13
Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Lê Ngọc Tân): Chuyên đề 16
Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Phạm Trí Tài): Chuyên đề 14
Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Phạm Hoàng Anh Phương): Chuyên đề 09
Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Phạm Thị Hoàng Thương): Chuyên đề 18
Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Nộp Thầy sáng thứ 4): Chuyên đề 02

Các em xem danh mục chuyên đề tại đây và danh sách đăng ký thực hiện xem các file sáng mai Thầy scan đưa lên.

Một số nhóm chưa hoàn thiện danh sách đăng ký, chỉ giải quyết vào tuần 04.

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM (THỨ 4 TIẾT 13 - 16)

đăng 17:43 27-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Vũ Thị Hiệp): Chuyên đề 07
Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Bạch Minh Vương): Chuyên đề 04
Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Lê Toàn Trung): Chuyên đề 05
Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Phạm Thị Thanh Trúc): Chuyên đề 06
Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Trần Huỳnh Sang): Chuyên đề 02
Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Trương Minh Thiện): Chuyên đề 08

Các em xem danh mục chuyên đề tại đây và danh sách đăng ký thực hiện xem các file bên dưới. Lịch báo cáo Thầy sẽ công bố vào tuần 03.

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM (THỨ 2 TIẾT 9 - 10)

đăng 03:40 25-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 17:44 27-08-2014 ]

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Võ Thị Thảo Uyên): Chuyên đề 06
Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Diệu Linh): Chuyên đề 08
Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Cao Thị Sương): Chuyên đề 12
Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Phạm Hiền Hạnh): Chuyên đề 01
Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Ký): Chuyên đề 02
Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Hồng Nhi): Chuyên đề 10
Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Phạm Ngọc Thanh Thủy): Chuyên đề 05
Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Lưu Thị Kim Phụng): Chuyên đề 04

Các em xem danh mục chuyên đề tại đây và danh sách đăng ký thực hiện xem các file bên dưới. Lịch báo cáo Thầy sẽ công bố vào tuần 04.

LỚP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG THỐNG KÊ ĐỔI PHÒNG HỌC

đăng 18:21 24-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em học môn Kiểm soát chất lượng bằng thống kê chuyển từ thứ 7 (tiết 9 - 10) tại phòng B.107 sang thứ 3 (tiết 7 - 8) tại phòng B.104, bắt đầu học từ tuần 02.

Các em thông báo với các bạn trong lớp giúp Thầy!

THAY ĐỔI LỊCH HỌC VÀ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ MÔN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

đăng 03:33 23-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 03:37 23-08-2014 ]

Do Thầy bận vào chiều thứ 7 nên lớp thống nhất chuyển về học vào tiết 7 - 8 thứ 3 hàng tuần. Phòng học sáng thứ 2 tới Thầy sẽ thông báo.

Kết quả bắt thăm chuyên đề như sau:

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Nguyễn Hồ Ngọc Diễm): Chuyên đề 04
Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Trần Thị Trang): Chuyên đề 05
Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Cao Thị Yến Linh): Chuyên đề 07
Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Anh): Chuyên đề 06
Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Huỳnh Hồng Hạnh): Chuyên đề 03
Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Vũ Thị Hiền): Chuyên đề 08
Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Huỳnh Thiên Vinh): Chuyên đề 01
Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Đặng Thanh Bình): Chuyên đề 02

Các em xem danh mục chuyên đề tại đây và chiều thứ 3 tới Thầy sẽ công bố lịch báo cáo và gửi tài liệu tham khảo để triển khai thực hiện.

1-10 of 156