Thông báo

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 7 - 8

đăng 22:32 19-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 9 - 10

đăng 19:24 19-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 19:45 19-12-2014 ]


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM THỨ 4 TIẾT 13 - 16

đăng 18:23 19-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ THỨ 3 TIẾT 7 - 8

đăng 17:53 16-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Nguyễn Hồ Ngọc Diễm): Chuyên đề 04 (08 thành viên: 66 điểm)

Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Trần Thị Trang): Chuyên đề 05 (09 thành viên: 60 điểm)

Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Cao Thị Yến Linh): Chuyên đề 07 (11 thành viên: 90 điểm)

Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Anh): Chuyên đề 06 (08 thành viên: 66 điểm)

Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Huỳnh Hồng Hạnh): Chuyên đề 03 (11 thành viên: 95 điểm)

Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Vũ Thị Hiền): Chuyên đề 08 (11 thành viên: 90 điểm)

Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Huỳnh Thiên Vinh): Chuyên đề 01 (11 thành viên: 85 điểm)

Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Đặng Thanh Bình): Chuyên đề 02 (13 thành viên: 115 điểm)

Trưởng nhóm căn cứ trên tinh thần đóng góp của các thành viên tiến hành chia điểm tổng cho từng thành viên theo số lượng người trong nhóm mà Thầy đã công bố (điểm làm tròn đến 0,5 và KHÔNG được chia đều). Sau đó kết quả gửi mail cho Thầy chậm nhất đến hết ngày 19/12/2014.

Sinh viên sẽ xem điểm chính thức vào 8h00 ngày 20/12/2014 trên trang web này.

TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 7 - 8

đăng 15:12 16-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 18:52 16-12-2014 ]

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Lê Thị Kiều Duyên): Chuyên đề 18 (11 thành viên: 90 điểm)

Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Trần Hồ Duy Bảo): Chuyên đề 08 (11 thành viên: 85 điểm)

Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Đặng Thị Linh Hiếu): Chuyên đề 05 (8 thành viên: 60 điểm)

Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Thái Thị Ngọc Tuyền): Chuyên đề 16 (9 thành viên: 80 điểm)

Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Huỳnh Như): Chuyên đề 13 (9 thành viên: 50 điểm)

Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Huỳnh Thị Xuân Kiều): Chuyên đề 06 (13 thành viên: 105 điểm)

Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Mộng Tuyền): Chuyên đề 11 (9 thành viên: 50 điểm)

Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Trần Thị Mỹ Hạnh): Chuyên đề 15 (8 thành viên: 75 điểm)

Nhóm 9 (Nhóm trưởng: Huỳnh Phú Duy): Chuyên đề 04 (12 thành viên: 100 điểm)

Nhóm 10 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Lê): Chuyên đề 09 (6 thành viên: 28 điểm)

Nhóm 11 (Nhóm trưởng: Đỗ Thị Lan Phương): Chuyên đề 02 (9 thành viên: 75 điểm)

Nhóm 12 (Nhóm trưởng: Lê Hoàng Phúc): Chuyên đề 12 (12 thành viên: 100 điểm)

Nhóm 13 (Nhóm trưởng: Lê Đỗ Bích Vân): Chuyên đề 03 (9 thành viên: 70 điểm)

Nhóm 14 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Cẩm Mỹ): Chuyên đề 10 (13 thành viên: 105 điểm)

Nhóm 15 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Giang): Chuyên đề 01 (9 thành viên: 70 điểm)

Nhóm 16 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thảo Anh Hằng): Chuyên đề 07 (11 thành viên: 80 điểm)

Trưởng nhóm căn cứ trên tinh thần đóng góp của các thành viên tiến hành chia điểm tổng cho từng thành viên theo số lượng người trong nhóm mà Thầy đã công bố (điểm làm tròn đến 0,5 và KHÔNG được chia đều). Sau đó kết quả gửi mail cho Thầy chậm nhất đến hết ngày 19/12/2014.

Sinh viên sẽ xem điểm chính thức vào 8h00 ngày 20/12/2014 trên trang web này.

TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 9 - 10

đăng 14:36 16-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Trịnh Thị Thanh Vi): Chuyên đề 11 (13 thành viên: 112 điểm)

Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Lê Thị Thanh Phương): Chuyên đề 07 (10 thành viên: 82 điểm, không tính Lê Thúy Chi do không ký tên)

Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Phan Thị Huỳnh Như): Chuyên đề 13 (13 thành viên: 97 điểm)

Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Lê Ngọc Tân): Chuyên đề 16 (10 thành viên: 85 điểm)

Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Phạm Trí Tài): Chuyên đề 14 (11 thành viên: 90 điểm)

Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Phạm Hoàng Anh Phương): Chuyên đề 09 (9 thành viên: 75 điểm)

Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Phạm Thị Hoàng Thương): Chuyên đề 18 (7 thành viên: 60 điểm)

Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Lê Công Hà Quí): Chuyên đề 02 (11 thành viên: 95 điểm)

Trưởng nhóm căn cứ trên tinh thần đóng góp của các thành viên tiến hành chia điểm tổng cho từng thành viên theo số lượng người trong nhóm mà Thầy đã công bố (điểm làm tròn đến 0,5 và KHÔNG được chia đều). Sau đó kết quả gửi mail cho Thầy chậm nhất đến hết ngày 19/12/2014.

Sinh viên sẽ xem điểm chính thức vào 8h00 ngày 20/12/2014 trên trang web này.


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM THỨ 2 (TIẾT 9 - 10)

đăng 03:08 08-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 02:37 16-12-2014 ]

Dưới đây là điểm chuyên đề:


THÔNG TIN GIẢI BÀI TẬP HỒI QUI VỚI BIẾN GIẢ

đăng 16:20 02-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em vào đây để lấy file (Hoi qui voi bien gia.pdf)

BÀI TẬP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

đăng 23:12 01-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em vào đây (Engineering Metrology and Quality Control.pdf) để tải file bài tập Thầy đã yêu cầu trên lớp:
1) Vẽ biểu đồ kiểm soát X-R và X-s (dù n = 4, các em cứ vẽ thử và đưa ra nhận xét sự tương đồng của 2 biểu đồ này)
2) Tính chỉ số năng lực quá trình: RPI, Cp và Cpk. Nêu nhận xét về tính ổn định của quá trình.

Các em thực hiện theo nhóm. Nộp file Excel cho Thầy nhé!

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

đăng 18:19 03-11-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Do Thầy bận đi công tác nên các lớp dưới đây được nghỉ học từ 04/11/2014 đến 08/11/2014
  • Kinh tế lượng (thứ 3, tiết 13 - 16)
  • Quản trị chất lượng (thứ 5, tiết 13 - 16)
  • Xác suất thống kê (thứ 6, tiết 7 - 7 và tiết 9 - 10)

Lịch học bù Thầy sẽ thảo luận với lớp và Phòng Đào tạo để có thông báo chính thức.

1-10 of 167