Lịch tiếp sinh viên HK1 (2014-15)

Thống kê lượt người truy cập

Thông báo

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM (THỨ 4 TIẾT 13 - 16)

đăng 17:43 27-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Vũ Thị Hiệp): Chuyên đề 07
Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Bạch Minh Vương): Chuyên đề 04
Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Lê Toàn Trung): Chuyên đề 05
Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Phạm Thị Thanh Trúc): Chuyên đề 06
Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Trần Huỳnh Sang): Chuyên đề 02
Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Trương Minh Thiện): Chuyên đề 08

Các em xem danh mục chuyên đề tại đây và danh sách đăng ký thực hiện xem các file bên dưới. Lịch báo cáo Thầy sẽ công bố vào tuần 03.

KẾT QUẢ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM (THỨ 2 TIẾT 9 - 10)

đăng 03:40 25-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 17:44 27-08-2014 ]

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Võ Thị Thảo Uyên): Chuyên đề 06
Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Diệu Linh): Chuyên đề 08
Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Cao Thị Sương): Chuyên đề 12
Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Phạm Hiền Hạnh): Chuyên đề 01
Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Ký): Chuyên đề 02
Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Hồng Nhi): Chuyên đề 10
Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Phạm Ngọc Thanh Thủy): Chuyên đề 05
Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Lưu Thị Kim Phụng): Chuyên đề 04

Các em xem danh mục chuyên đề tại đây và danh sách đăng ký thực hiện xem các file bên dưới. Lịch báo cáo Thầy sẽ công bố vào tuần 04.

LỚP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG THỐNG KÊ ĐỔI PHÒNG HỌC

đăng 18:21 24-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em học môn Kiểm soát chất lượng bằng thống kê chuyển từ thứ 7 (tiết 9 - 10) tại phòng B.107 sang thứ 3 (tiết 7 - 8) tại phòng B.104, bắt đầu học từ tuần 02.

Các em thông báo với các bạn trong lớp giúp Thầy!

THAY ĐỔI LỊCH HỌC VÀ BẮT THĂM CHUYÊN ĐỀ MÔN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

đăng 03:33 23-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 03:37 23-08-2014 ]

Do Thầy bận vào chiều thứ 7 nên lớp thống nhất chuyển về học vào tiết 7 - 8 thứ 3 hàng tuần. Phòng học sáng thứ 2 tới Thầy sẽ thông báo.

Kết quả bắt thăm chuyên đề như sau:

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Nguyễn Hồ Ngọc Diễm): Chuyên đề 04
Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Trần Thị Trang): Chuyên đề 05
Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Cao Thị Yến Linh): Chuyên đề 07
Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Anh): Chuyên đề 06
Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Huỳnh Hồng Hạnh): Chuyên đề 03
Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Vũ Thị Hiền): Chuyên đề 08
Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Huỳnh Thiên Vinh): Chuyên đề 01
Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Đặng Thanh Bình): Chuyên đề 02

Các em xem danh mục chuyên đề tại đây và chiều thứ 3 tới Thầy sẽ công bố lịch báo cáo và gửi tài liệu tham khảo để triển khai thực hiện.

ĐỔI PHÒNG HỌC LỚP XÁC SUẤT THỐNG KÊ (CAO ĐẲNG)

đăng 03:25 22-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Do lớp học quá đông nên lớp Xác suất thống kê (Cao đẳng) tiết 9-10 thứ 6 chuyển từ phòng B305 sang học phòng B402. Bắt đầu học vào tuần 02 (ngày 29/8/2014).

Các em chú ý và nhắn giúp Thầy cho các bạn cùng lớp biết!

ĐỔI PHÒNG HỌC LỚP XÁC SUẤT THỐNG KÊ (ĐẠI HỌC)

đăng 03:22 22-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Do lớp học quá đông nên lớp Xác suất thống kê (Đại học) tiết 7-8 thứ 6 chuyển từ phòng B305 sang học phòng A301. Bắt đầu học vào tuần 02 (ngày 29/8/2014).

Các em chú ý và nhắn giúp Thầy cho các bạn cùng lớp biết!

ĐỔI PHÒNG HỌC LỚP 03DHLTP2 (TỐI THỨ 4)

đăng 18:43 21-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Do phòng học B201 không có projector nên bắt đầu từ thứ 4 tuần sau, lớp chuyển sang học ở phòng B206.

Lớp trưởng thông báo đến tất cả các bạn giúp Thầy!

SÁCH BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ VÀ QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM

đăng 23:13 18-08-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Hiện tại Thư viện báo đã có sách Bài tập Xác suất thống kê. Các em liên hệ để mua.
Sách Bài tập Qui hoạch thực nghiệm đã hết, đang chờ in. Các em chờ đến đầu tuần sau nhé!

Đối với giáo trình các em tìm mua ở quầy giáo trình Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM.

Riêng tài liệu tham khảo bằng tiếng anh, trưởng các nhóm gửi mail cho Thầy để Thầy chuyển qua.

ĐIỂM TỔNG KẾT KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ

đăng 20:51 25-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM THỰC HÀNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CẢI TIẾN NHÓM 05 (TIẾT 1 - 5)

đăng 20:49 25-06-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


1-10 of 150