Thông báo

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 MỚI NHẤT (BẢN TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT)

đăng 21:08 24-11-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

        Ngày 15 tháng 09 năm 2015, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là kết quả làm việc hơn 3 năm của các chuyên gia đến từ 95 quốc gia tham gia và quan sát để cập nhật tiêu chuẩn cho phù hợp với những nhu cầu hiện tại.

          Các em có thể tìm hiểu và tải file về tại đây!

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ XSTK - THỨ 6, TIẾT 11-12

đăng 19:06 30-10-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng


THÔNG BÁO NGHỈ HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ 25-26/9/2015

đăng 21:15 18-09-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Do Thầy bận đi công tác Đài Loan (20 - 27/9/2015) nên các lớp chiều thứ 6 (25/9) và sáng thứ 7 (26/9) được nghỉ học. Thầy sẽ bù vào tuần dự trữ theo tiến độ đào tạo của Trường.

Trong thời gian này, các em sắp xếp thời gian để giải bài tập chương 1 và 2, có vấn đề gì chưa rõ thì trao đổi với Thầy qua email nhé!

TIẾN ĐỘ NỘP CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ - HỌC KỲ I (2005 - 2006)

đăng 06:08 11-09-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 06:09 11-09-2015 ]

 Lớp
Mã chuyên đề
 Hạn nộp 06/11/2015
 Hạn nộp 11/12/2015
 ĐH1, 3, 5
x                                     
ĐH
7, 9, 10, 13, 16, 17
 x
 CĐ4, 5
x 
 CĐ6, 9, 14
 x

Lưu ý:
1) Các em nộp file qua email của Thầy, không in giấy;
2) Buổi học tuần 14, tất cả phải đem theo thẻ sinh viên để ký tên;
3) Thầy công bố điểm tổng mỗi chuyên đề và điểm của từng thành viên quan địa chỉ web này.

THỨ TỰ NHÓM CHUYÊN ĐỀ VÀ KẾT QUẢ BẮT THĂM XÁC SUẤT THỐNG KÊ - THỨ 6

đăng 08:09 21-08-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 16:56 28-08-2015 ]

[1]. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, nhóm trưởng (ĐT: 01639 368 473)
      Số thành viên: 06
      Mã số chuyên đề: 01
[2]. Lê Thị Hoan, nhóm trưởng (ĐT: 01663 235 207)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 05
[3]. Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhóm trưởng (ĐT: 0978 899 086)
      Số thành viên: 02
      Mã số chuyên đề: 10
[4]. Phạm Sự, nhóm trưởng (ĐT: 0969 015 717)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 17
[5]. Cấn Thị Hương, nhóm trưởng (ĐT: 01629 467 934)
      Số thành viên: 09
      Mã số chuyên đề: 07
[6]. Nguyễn Thị Thanh Hà, nhóm trưởng (ĐT: 0948 308 305)
      Số thành viên: 09
      Mã số chuyên đề: 09
[7]. Nguyễn Thị Hồng Tươi, nhóm trưởng (ĐT: 01669 919 056)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 13
[8]. Trần Tâm Linh, nhóm trưởng (ĐT: 01225 943 350)
      Số thành viên: 07
      Mã số chuyên đề: 16
[9]. Ngụy Trúc Đoan, nhóm trưởng (ĐT: 01684 757 084)
      Số thành viên: 05
      Mã số chuyên đề: 03

Chú ý: 
1) Còn 7 em chưa có tên đăng ký chỉ được bổ sung vào sáng thứ 7, 22/08/2015 tiết 12, tại P.B104. Sau thời hạn trên, Thầy không giải quyết!
2) Các em tải file hướng dẫn chuyên đề tại đây.

HỘI THẢO "AN TOÀN THỰC PHẨM: SỰ QUAN TÂM TOÀN CẦU - XU HƯỚNG VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM"

đăng 17:20 28-07-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em sinh viên ngành ĐBCL xem thông tin Thầy gửi kèm theo file để đăng ký tham dự nhé!

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ LỚP QLCL VÀ CẢI TIẾN THỨ 7 TIẾT 8-12

đăng 00:25 06-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Chuyên đề: 5S trong quản lí và cải tiến
       
Điểm tổng 12 thành viên: 102 (một không hai)

Chuyên đề: Quản lí chất lượng toàn diện (TQM)
        Điểm tổng 09 thành viên: 75 (bảy năm)

Chuyên đề: Cải tiến chất lượng (QI)
       
Điểm tổng 09 thành viên: 78 (bảy tám)

Chuyên đề: Triển khai Kaizen
        Điểm tổng 06 thành viên: 53 (năm ba)

Chuyên đề: Chất lượng trong dịch vụ
       
Điểm tổng 07 thành viên: 60 (sáu không)

Trưởng hai nhóm trên thực hiện việc chia điểm cho thành viên (không bình quân, điểm lẻ 0,5) gửi mail về cho thầy trước 17h ngày 06/06/2015.

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ LỚP QLCL VÀ CẢI TIẾN THỨ 7 TIẾT 5-6

đăng 23:28 05-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 00:30 06-06-2015 ]

Chuyên đề: Triển khai Keizen
       
Điểm tổng 12 thành viên: 100 (một không không)

Chuyên đề: Khách hàng và thỏa mãn khách hàng
        Điểm tổng 11 thành viên: 90 (chín không)

Chuyên đề: Chi phí chất lượng
        Điểm tổng 08 thành viên: 66 (sáu sáu)

Trưởng hai nhóm trên thực hiện việc chia điểm cho thành viên (không bình quân, điểm lẻ 0,5) gửi mail về cho thầy trong ngày hôm nay (06/06/2015).

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ LỚP QLCL & CẢI TIẾN THỨ 5 TIẾT 5-6

đăng 23:11 03-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 23:13 03-06-2015 ]

Chuyên đề: Chất lượng và các mối quan hệ của chất lượng
        Điểm tổng 13 thành viên: 105 (một không năm)

Chuyên đề: Khách hàng và thỏa mãn khách hàng
        Điểm tổng 12 thành viên: 100 (một không không)

Trưởng hai nhóm trên thực hiện việc chia điểm cho thành viên (không bình quân, điểm lẻ 0,5) gửi mail về cho thầy trong ngày hôm nay (04/06/2015).

HỆ THỐNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CẢI TIẾN

đăng 19:50 01-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em sinh viên lớp Quản lý chất lượng và cải tiến (5 tiết - học chiều thứ 7) cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự buổi học hệ thống kiến thức của học phần.

+ Thứ 5 (04/6) tiết 5-6 tại P.A406
+ Thứ 7 (06/6) tiết 5-6 tại P.B201

1-10 of 177