QHTN‎ > ‎

Bài tập - Bài báo khoa học


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Phân tích phương sai (1 nhân tố, 2 nhân tố không lặp và 2 nhân tố có lặp)  469k v. 1 20:06, 7 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Lời giải chi tiết bài tập 2.5 trong sách bài tập của thầy  212k v. 2 00:18, 18 thg 5, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
BIO - HYDROGEN  243k v. 1 01:14, 23 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
Đây là file kiểm tra ma trận nghịch đảo của ma trận (XtX) trong môn học QHTN  95k v. 2 00:19, 18 thg 5, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Thu nhận Enzyme Cellulase của Trichoderma Reesei trên môi trường bán dẫn  98k v. 1 21:45, 20 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm được chế tạo từ tinh bột sắn ...  351k v. 1 21:42, 20 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Nghiên cứu ứng dụng tinh bột Photphat làm phụ gia ổn định trạng thái của Nectar Xoài  346k v. 1 21:50, 20 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Comments