QTCL‎ > ‎

Kế hoạch lên lớp theo tuần

Tuần 01 (03 tiết)

đăng 04:05, 25 thg 8, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 17:09, 1 thg 9, 2013 ]

Hoạt động 1:
  1. Giới thiệu về môn học Quản trị chất lượng;
  2. Phương pháp dạy, học và đánh giá môn học;
  3. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề.

Hoạt động 2:

  1. Vị trí của chất lượng trong xu thế cạnh tranh toàn cầu
  2. Tình trạng quản lý chất lượng tại các nước đang phát triển
  3. Tình trạng quản lý chất lượng tại Việt Nam

Hoạt động 3:

  1. Sản phẩm là gì?
  2. Chất lượng sản phẩm?
  3. Chất lượng tối ưu

1-1 of 1