QTCL‎ > ‎

Hướng dẫn chuyên đề

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
 • Chia nhóm: SV tự lập nhóm 7, 9 hoặc 11 người
 • Chuyên đề là sản phẩm làm việc của nhóm SV minh chứng quá trình lĩnh hội kiến thức theo yêu cầu đặt ra đối với mỗi học phần.
 • Sản phẩm này trình bày trên file Powerpoint 2003/20007/2010 (theo mẫu).
 • Trình bày công thức toán trên Powerpoint 2003:  Insert - Object - Microsoft Equation 3.0 - Nhập công thức - Ok - Chỉnh công thức theo slide trình chiếu
 • Cấu trúc file báo cáo:
 • Slide trang bìa (logo, tên trường, khoa, tên chuyên đề, GV hướng dẫn, nhóm SV, ngày hoàn thành)

  Slide kế hoạch thực hiện (5W – 1H)

  Slide đặt vấn đề

  Slide giải quyết vấn đề (nội dung thực hiện)

  Slide kết luận vấn đề

  Slide tài liệu tham khảo

 • Cách nộp:
 • SV nộp bản giấy in (mỗi trang A4 gồm 02 slide trình chiếu) khi báo cáo chuyên đề và nộp file hoàn chỉnh về địa chỉ mail: kiettamgiang@yahoo.com

  Tên file: Thứ tự nhóm_tên chuyên đề.ppt hoặc Thứ tự nhóm_tên chuyên đề.pptx


DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CẢI TIẾN


CĐ 1. 8 nguyên tắc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

CĐ 2. 7 nguyên tắc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

CĐ 3. Total Quality Management (TQM)

CĐ 4. Kaizen

CĐ 5. Những thay đổi của các phiên bản ISO 9001 từ 2000 đến 2015

CĐ 6. 5S

CĐ 7. Quality Function Deployment (QFD)

CĐ 8. Cải tiến chất lượngTIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ (30%)

 

TT

Tiêu chí

Điểm

1

Hình thức đúng biểu mẫu và báo cáo đúng thời gian

1,0

2

Kế hoạch làm việc nhóm

0,5

3

Đặt vấn đề

0,5

4

Giải quyết vấn đề

5,0

5

Kết thúc vấn đề

0,5

6

Tài liệu trích dẫn

0,5

7

Thuyết trình (powerpoint)

1,0

8

Trả lời câu hỏi

1,0

Tổng điểm

10

Lưu ý:

1.      Tất cả chuyên đề đều phải bảo vệ trên lớp theo đúng thời gian qui định, khi bảo vệ phải có đầy đủ các thành viên trong nhóm;

2.      Sau khi nhận được điểm tổng (là tích của số thành viên trong nhóm với điểm chuyên đề), trưởng nhóm về hội ý với nhóm để thảo luận chia điểm cho từng thành viên của nhóm (tùy theo đóng góp), nộp lại bảng điểm cho Thầy có chữ ký của tất cả các thành viên trong nhóm;

3.      Trưởng nhóm làm việc với Thầy để xác nhận điểm cuối cùng và chứng kiến Thầy vào điểm trong danh sách theo qui định của Trường. Đây là danh sách điểm chính thức, Trưởng nhóm có trách nhiệm thông báo đến từng thành viên;

4.      Mọi khiếu nại của sinh viên về điểm có thể liên hệ với Thầy bằng cách gặp trực tiếp (theo lịch tiếp sinh viên), điện thoại hoặc gửi email.

Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
12:54, 16 thg 2, 2014
Comments