QTCL‎ > ‎

Bài giảng


Ċ
02 SQC.PDF
(824k)
Kiệt Dương Hoàng,
18:29, 18 thg 3, 2014
Ċ
04 TQM.PDF
(806k)
Kiệt Dương Hoàng,
18:24, 18 thg 3, 2014
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
18:23, 18 thg 3, 2014
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
18:27, 18 thg 3, 2014
ċ
Control Chart.FLV
(13244k)
Kiệt Dương Hoàng,
12:27, 17 thg 9, 2013
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
01:26, 9 thg 9, 2013
ċ
Pareto.FLV
(13470k)
Kiệt Dương Hoàng,
12:34, 17 thg 9, 2013
ċ
TAI LIEU DANH CHO SINH VIEN 2015 - 2016 QLCL va CT.rar
(13006k)
Kiệt Dương Hoàng,
20:08, 4 thg 12, 2015
ċ
TAI LIEU ISO BAT BUOC.rar
(3592k)
Kiệt Dương Hoàng,
18:21, 18 thg 3, 2014
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
20:54, 24 thg 11, 2015
Comments