KTL‎ > ‎

Hướng dẫn chuyên đề

 • Chia nhóm: SV tự lập nhóm tối đa 13 người
 • Chuyên đề là sản phẩm làm việc của nhóm SV minh chứng quá trình lĩnh hội kiến thức theo yêu cầu đặt ra đối với mỗi học phần.
 • Sản phẩm này trình bày trên file Powerpoint 2003/2007/2010 (theo mẫu), nộp 2 lần (báo cáo tuần 08 và hoàn chỉnh tuần 14 - thực học của học phần), công bố điểm tuần 15.
 • Trình bày công thức toán trên Powerpoint:  [Word 2003] Insert - Object - Microsoft Equation 3.0 - Nhập công thức - Ok - Chỉnh công thức theo slide trình chiếu (hoặc có thể sử dụng phần mềm MathType - tải tại đây)
 • Cấu trúc file báo cáo:
 • Slide trang bìa (logo, tên trường, tên khoa, tên chuyên đề, GV hướng dẫn, nhóm SV, ngày hoàn thành)

  Slide kế hoạch thực hiện (5W – 1H)

  Slide đặt vấn đề

  Slide giải quyết vấn đề (nội dung thực hiện)

  Slide kết luận vấn đề

  Slide tài liệu tham khảo

 • Cách nộp:
 • SV nộp file hoàn chỉnh về địa chỉ mail: kiettamgiang@yahoo.com

  Tên file: Nhóm môn học_Mã chuyên đ_Thứ_tiết.ppt [2003] hoặc Nhóm môn học_Mã chuyên đ_Thứ_tiết.pptx [2007/2010]

  Ví dụ: nhóm môn học là 03, chọn chuyên đ11, học vào thứ 2, tiết 4, 5, 6 thì đặt tên file như sau 03_11_2_456.ppt hoặc 03_11_2_456.pptx


 • Danh mục chuyên đề:
[01]. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá thuê phòng trọ của sinh viên.

[02]. Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của sinh viên đại học nhóm ngành Hóa thực phẩm.

[03]. Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của sinh viên đại học nhóm ngành Kinh tế.

[04]. Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của sinh viên đại học nhóm ngành Công nghệ.

[05]. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập học phần kinh tế lượng.

[06]. Những yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình tích lũy của sinh viên năm 3 ngành Kế toán.

[07]. Những yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình tích lũy của sinh viên năm 3 ngành Ngân hàng.

[08]. Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành Kinh tế đối với HUFI.

[09].
Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành Hóa đối với HUFI
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  53k v. 1 23:36, 24 thg 2, 2013 Kiệt Dương Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
  34k v. 1 23:36, 24 thg 2, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
  57k v. 1 23:38, 24 thg 2, 2013 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
  3289k v. 1 06:17, 23 thg 8, 2016 Kiệt Dương Hoàng
Comments