KTL‎ > ‎

Bài tập - bài báo khoa học


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  733k v. 1 16:18, 2 thg 12, 2014 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
  141k v. 1 03:44, 4 thg 4, 2014 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đây là đề thi chính thức của SV Đại học 2013   1127k v. 1 23:09, 6 thg 6, 2014 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đây là đề thi chính thức của SV Đại học 2013  584k v. 1 20:32, 6 thg 6, 2014 Kiệt Dương Hoàng
ą

Xem Tải xuống
Xử lí dữ liệu hồi qui với biến giả  174k v. 1 10:24, 1 thg 4, 2016 Kiệt Dương Hoàng
ą

Xem Tải xuống
Xử lí dữ liệu hồi qui với biến giả  75k v. 1 10:24, 1 thg 4, 2016 Kiệt Dương Hoàng
ą

Xem Tải xuống
Xử lí dữ liệu hồi qui với biến giả  168k v. 1 10:24, 1 thg 4, 2016 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giải của sinh viên (Thầy hướng dẫn)  421k v. 1 22:50, 12 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giải của sinh viên (Thầy hướng dẫn)  384k v. 1 22:50, 12 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giải của sinh viên (Thầy hướng dẫn)  377k v. 1 22:50, 12 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giải của sinh viên (Thầy hướng dẫn)  359k v. 1 22:50, 12 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giải của sinh viên (Thầy hướng dẫn)  393k v. 1 22:50, 12 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giải của sinh viên (Thầy hướng dẫn)  384k v. 1 22:50, 12 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giải của sinh viên (Thầy hướng dẫn)  358k v. 1 22:50, 12 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương ôn tập thi cuối kỳ  371k v. 1 22:49, 12 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Comments