Giải trí‎ > ‎

Học đàn tài tử

Cách lên dây đàn: ký hiệu ab nghĩa là bấm dây a ở phím b (ví dụ 23 là bấm dây 2 phím 3 = sang) và a0 nghĩa là đàn dây a (không bấm phím)
  • Dây số 1 (Rê)
  • Dây số 2 (La): 25 = 10
  • Dây số 3 (Rề): 37 = 20
  • Dây số 4 (Sol): 47 = 30
  • Dây số 5 (Rệ): 55 = 40Ć
01 cach len day dan.mp3
(629k)
Kiệt Dương Hoàng,
07:10, 6 thg 7, 2012
Ć
34 Trang Thu Da Khuc-Day Dao 01.mp3
(311k)
Kiệt Dương Hoàng,
07:14, 6 thg 7, 2012
Ć
35 Ly Con Sao Day Kep-low.mp3
(663k)
Kiệt Dương Hoàng,
07:26, 6 thg 7, 2012
Ć
35 Ly con sao-DDao.mp3
(428k)
Kiệt Dương Hoàng,
07:13, 6 thg 7, 2012
Ć
55 Ly Con Sao Go Cong - Dao.mp3
(347k)
Kiệt Dương Hoàng,
07:14, 6 thg 7, 2012
Comments