Khôi và Mẹ ở Đà Lạt
Khôi ở Đà Lạt
Khôi và Ngoại ở Vũng Tàu
Khôi và Ba ở Nha Trang
Khôi ở nhà Nội (Cà Mau)
Khôi chuẩn bị đi chơi Noel

Khôi và Mẹ ở Dinh Thống Nhất
Đi thực tế ở Cần Giờ (Tp.HCM)
Tác giả và Lê Hữu Kỳ Sơn ở Vườn xoài (Đồng Nai)
Từ trái qua: PGS. Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Văn Ý, Lê Hữu Kỳ Sơn, Tác giả, Nguyễn Quốc Tiến ở Vườn xoài (Đồng Nai)
Học sinh nữ lớp 12TP (Đại Nam)
Học sinh nam lớp 12TP (Đại Nam)

Tại đền thờ Quang Trung (Bình Định)
Tại mộ Hàn Mạc Tử (Bình Định)
Tĩnh tâm (Bình Định)
Tại nhà rông (Bình Định)

Từ trái qua: Phạm Văn Lộc, Tác giả