Trang website video về bài giảng Thống kê ứng dụng của GS. Nguyễn Văn Tuấn

đăng 02:01, 27 thg 12, 2014 bởi Kiệt Dương Hoàng
Tải phần mềm R miễn phí tại đây. (click chọn Download R 3.1.2 for Windows để tải về máy, sau đó cài đặt theo hướng dẫn)

Video bài giảng của GS. Nguyễn Văn Tuấn xem tại đây.
Comments