Tài nguyên‎ > ‎

Công cụ hỗ trợ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Đây là danh mục hồ sơ giảng dạy tại Trường ĐH CNTP TP.HCM năm 2012 - 2013  242k v. 1 23:06, 5 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ċ

Tải xuống
Phần mềm xem phim định dạng bởi file .flv  8266k v. 1 21:01, 21 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ċ

Tải xuống
Đây là các font chữ cài vào máy mới đọc được bài giảng của Thầy  82k v. 1 09:51, 25 thg 11, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ċ

Tải xuống
Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy  8662k v. 1 01:59, 7 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
ċ

Tải xuống
Phần mềm gõ công thức toán học  5532k v. 1 01:51, 7 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu này chỉ dành cho Kiệt  54k v. 1 02:27, 17 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ċ

Tải xuống
Phần mềm kiểm tra virus USB  960k v. 1 01:42, 7 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn bấm máy tính liên quan đến các phép toán ma trận  7568k v. 1 17:56, 16 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ċ

Tải xuống
Phần mềm vẽ đồ thị hàm số  447k v. 1 01:48, 7 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
ċ

Tải xuống
Phần mềm nén và giải nén file/folder  1163k v. 1 01:44, 7 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Comments