A3 - C3‎ > ‎

Bài tập - Đề thi

CẤU TRÚC ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013

TOÁN CAO CẤP A3


Trình độ đại học
 • Hàm số nhiều biến: 4 câu (3 cơ bản + 1 nâng cao)
 • Giới hạn hàm số 2 biến: 6 câu (4+2)
 • Hàm số 2 biến liên tục: 4 câu (3+1)
 • Đạo hàm riêng: 10 câu (7+3)
 • Vi phân hàm 2 biến và tính gần đúng: 4 câu (3+1)
 • Cực trị: 6 câu (4+2)
 • Tích phân bội 2: 6 câu (5+1)

Trình độ cao đẳng

 • Hàm số nhiều biến: 4 câu (cơ bản)
 • Giới hạn hàm số 2 biến: 6 câu
 • Hàm số 2 biến liên tục: 4 câu
 • Đạo hàm riêng: 10 câu
 • Vi phân hàm 2 biến và tính gần đúng: 4 câu
 • Cực trị: 6 câu
 • Tích phân bội 2: 6 câu
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Nguồn: vnmath.com  450k v. 2 10:08, 4 thg 6, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Comments