A3 - C3‎ > ‎

Bài giảng

Thầy có xin phép Thầy Đặng Văn Vinh (Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM) đưa file bài giảng vủa Thầy lên trang web cá nhân này để sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM tham khảo. Tuy nhiên, để tôn trọng quyền tác giả, Thầy chỉ đưa file có password, các em download về chỉ được đọc (Read Only).

Đây là bài giảng mà bao thế hệ học trò ĐH Bách Khoa theo học Thầy Vinh rất hiệu quả. Mong rằng tài liệu cũng giúp cho sinh viên của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM học tập đạt kết quả tốt.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   1333k v. 1 12:45, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   1226k v. 1 12:45, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   1908k v. 1 12:45, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   1686k v. 1 12:45, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   8260k v. 1 12:45, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này   2142k v. 1 12:45, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  1319k v. 2 00:29, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giảng của Thầy Dương Hoàng Kiệt (Lớp ĐH ở Vinamilk)  92k v. 1 18:22, 8 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  2150k v. 1 00:29, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  2114k v. 1 00:29, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giảng của Thầy Dương Hoàng Kiệt (Lớp ĐH ở Vinamilk)   89k v. 1 18:36, 8 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giảng của Thầy Dương Hoàng Kiệt (Lớp ĐH ở Vinamilk)  86k v. 1 18:22, 8 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  1952k v. 1 00:29, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  1731k v. 1 00:29, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  8345k v. 1 00:29, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  2478k v. 1 00:29, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  1831k v. 1 00:29, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  1282k v. 1 00:29, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ć
Xem Tải xuống
Đã được Thầy Vinh cho phép đưa lên web này  1458k v. 1 00:29, 2 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Comments