A3 - C3

CẤU TRÚC ĐỀ THI CUỐI KỲ (TRÌNH ĐĐẠI HỌC)

   
1) Khái niệm chuỗi (2+1)
    2) Chu
ỗi số dương (9+2)
    3) Chu
ỗi đan dấu (2+1)
   
4) Chuỗi lũy thừa (2+1)
    5) PTVP t
ách biến, đẳng cấp (4+1)
    6) PTVP tuy
ến tính (4+1)
    7) PTVP to
àn phần, Bernoulli (4+1)
    8) PTVP c
ấp 2 (5+0)


Lưu ý: (a+b) = a câu dễ + b câu khó
-----------------------------------------------------------------------------
Thầy gửi 4 mã đề thi (kèm đáp án) để các em làm quen với thi trắc nghiệm. Các em download về sắp xếp thời gian thi đúng 75 phút, rồi tự chấm điểm theo đáp án. Sau đó dành khoảng 15 phút nhận xét về đề thi, gửi mail cho thầy nhé!


Nếu download về đọc không được thì các em qua Công cụ - Tài nguyên download phần mềm MathType 6.5 về cài theo hướng dẫn, khởi động lại máy sẽ đọc được tài liệu của thầy.

Hy vọng với sự chuẩn bị này, các em thi giữa kỳ tốt hơn!
Chúc các em thi đạt kết quả tốt!


Thầy đã gửi bài tập trắc nghiệm Toán cao cấp A3 - C3 ở Trung tâm thư viện, các em liên hệ để photo về giải trước.

Buổi học thứ 7: Giải bài tập liên quan đến hàm 2 biến, giới hạn liên tục, đạo hàm riêng.

Buổi học thứ 8: Giải bài tập liên quan đến vi phân, cực trị, cực trị có điều kiện và GTLN - GTNN


Chào các em!

Chuyên đề môn Toán cao cấp C3 trong học kỳ 2 này gồm 4 chủ đề dưới đây:
    [0].
    [1].
    [2].
    [3].

Làm sao biết nhóm mình thực hiện chuyên đề nào?
    1. Thành lập nhóm tối đa 9 sinh viên
    2. Lấy tổng số cuối cùng trong mã số sinh viên của các thành viên trong nhóm chia 4, số dư là số chuyên đề. Ví dụ: Nhóm có 5 thành viên với chữ số cuối cùng trong mã số tương ứng là 0; 5; 7; 2; 6 thì số chuyên đề của nhóm là [0] vì (0 + 5 + 7 + 2 + 6)/4 dư 0.

Cách thực hiện chuyên đề:
    Download file chuyên đề tương ứng và thực hiện đúng các yêu cầu.

Thời gian nộp chuyên đề:
    Hạn chót tuần 14 (theo chương trình học trên lớp). Nộp trước buổi học, ký tên vào buổi học tuần 14.
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
02:41, 8 thg 6, 2012
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
02:41, 8 thg 6, 2012
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
02:41, 8 thg 6, 2012
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
02:41, 8 thg 6, 2012
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
13:10, 3 thg 4, 2012
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
13:11, 3 thg 4, 2012
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
13:11, 3 thg 4, 2012
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
13:11, 3 thg 4, 2012
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
16:19, 19 thg 3, 2012
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
16:19, 19 thg 3, 2012
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
16:19, 19 thg 3, 2012
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
16:19, 19 thg 3, 2012
Comments